Ik wil ...

Catharina, Pollet, De Vries

Hier is een mens aan het werk. Een bron van inspiratie boort hij aan. Een zoektocht naar zichzelf en naar de ander. Niemand zal zeggen waar het einde is, niemand heeft de wijsheid over het begin.

Wonderbaarlijk is het als je besluit om op te gaan in creëren. Een keuze is en blijft het. Je ondergaat het proces van het scheppen. Neemt deel aan datgene wat er gebeurd. Intuïtief of met voorbedachte rade. Processen volgen elkaar op. Achter elkaar of op onverwachte momenten. Laat de wereld los en wordt de wereld.

Open je hart. Adem in en weer uit. Maak je leeg. Laat los. Beweeg jezelf in een nieuwe wereld. Ga doen. Sta niet stil, sta nooit meer stil. Leven is niet ingewikkeld. Onze levens concepten zijn soms onleesbaar. Wees toegankelijk voor jezelf zodat je dat voor een ander kunt zijn. Maak zichtbaar wat er is, zodat een ander kan zien wat jou maakt tot wie je bent.

Geniet van hetgene waar je mee bezig bent. Doe het met liefde en passie. Wees uniek. Er is een mens aan het werk……en die mens ben jij.

Catharina Pollet